گوشی موبایل هوشمند صنعتی ضد انفجار I-SAFE

گوشی موبایل هوشمند صنعتی ضد انفجار I-SAFE

گوشی موبایل هوشمند صنعتی ضد انفجار I-SAFE

گوشی های موبایل ضد انفجار i.safe mobile محصول کشور آلمان مناسب برای استفاده در محیط های دارای خطر انفجار (مانند پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، سکوهای نفتی و مکان هایی با امکان حضور گازهای قابل اشتعال) می باشند.

گوشی های موبایل ضد انفجار i.safe mobile محصول کشور آلمان مناسب برای استفاده در محیط های دارای خطر انفجار (مانند پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، سکوهای نفتی و مکان هایی با امکان حضور گازهای قابل اشتعال) می باشند. این گوشی های موبایل تحت استاندارد های جهانی تست شده  و نیازهای خاص هر کشو را تامین می نماید.
مطابق با استاندارد EX ، بر اساس زمان حضور گازهای قابل اشتعال، محیط های انفجاری به سه ناحیه یا زون تقسیم می شوند.گوشی های موبایل ضد انفجاراین شرکت برای دو ناحیه (Zone) عرضه می گردد:
-  گوشی های ضد انفجار مناسب جهت استفاده در  زون 1/21 طبق  استانداردATEX
 - گوشی های ضد انفجار مناسب جهت استفاده در زون 2/22 طبق استاندارد ATEX