پرنده تصویر برداری هوایی

پرنده تصویر برداری هوایی

 

 

پرنده های عمود پرواز جهت تصویر برداری هوایی    پایش های مختلف طراحی و تولید شده است. از جمله کاربرد های خاص این سامانه، تصویر برداری از محل حادثه، تصویر برداری از حریق، پایش آلودگی، ارزیابی ابعاد حادثه و موارد امنیت می باشد.

مزایا و امکانات:

 

- قابلیت Auto take-off & Auto landing 

- قابلیت حفظ ارتفاع و موقعیت 

- هشدار افت ولتاژ و فرود اضطراری

- پایه دوربین دو محوره و قابلیت کنترل و بالانس با IMU یا از طریق رادیو کنترلر

- قابلیت گرفتن خودکار لرزش و موازی کردن دوربین با راستای افق

- دارای موتوهای noiseless با مشخصه 2122 850KV

- دارای سیستم استابلایزر پایه دوربین

 - Crash Proof، به طوری که جز پره و ملخ ها حتی در سقوط اتفاقی و سخت، سیستم آسیبی نخواهد دید.

- امکان تصویر برداری و انتقال داده های سنسور های منصوبه به صورت online با سیستم انتقال تصویر و کنترل ناوبری

  بهینه شده