راهکار فرمان اضطراری

کنترل عمومی کنترل شرایط بحرانی راهکار فرمان اضطراری

 

در زمان وقوع رویدادهای ناگهانی و اضطراری،  نخستین اشخاص و مسئولین واکنش دهنده، نیاز به اطلاعات جامعی دارند تا بتوانند بر مبنای آن  تصمیمهای سریع و  صحیح بگیرند و سایر عملیات را هماهنگ کنند.

با کمک راهکار فرمان اضطراری می توان مشکلات  فرمانهای اضطراری سنتی را تا حدی برطرف نمود، مشکلاتی نظیر:

·       محدود بودن اطلاعات فوری ارائه شده  در گزارشهای پلیس

·       فقدان ارتباط دو سویه بین انواع مختلف گوشی ها و پایانه های trunking

·       محدود بودن  trunking به حالت صوتی و  فقدان پهنای باند کافی برای داده های تصویری و داده های با حجم بالا

·       مادولهای اطلاعاتی ایزوله که منجر به کند شدن فرایند تصمیم گیری می شوند.

ویژگی های منحصر به فرد راهکار فرمان اضطراری هوآوی عبارتند از:

·          نظارت تصویری هوشمند (IVS)

·          حضور از راه دور Telepresence (TP)

·          eLTE trunking

·          مرکز تماس آی پی (IPCC)

·          سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

·              ارسال کامپیوتری (CAD)

با این راهکار می توان به سیستم پاسخدهی اضطراری جامعی دست یافت که دارای قابلیتهای زیر است:

فرمان بصری: این ویژگی موجب می شود که هماهنگی ها به نحوه موثرتری صورت گیرد . با به کارگیری سیستم های تعاملی  IVS, TP  و eLTE  می توان در موارد اضطراری تصمیمهای درست گرفت زیرا  مراکز فرماندهی و نخستین واکنش دهندگان  می توانند ویدئوهای مربوط به حادثه را مشاهده و بررسی کنند و بین خود انتشار دهند. این سیستم  ضمناً می تواند  اطلاعاتی نظیر  منابع اضطراری و پلیس و وضعیت ترافیکی را روی نقشه جی پی اس نمایش دهد.

vسیستم های ارتباط اضطراری نظیر تترا TETRA، گزاردهشی حوادث عمومی و سیستم های ارتباطی TRUNKING  به صورت یکپارچه ارتباطی دوسویه برقرار می کنند. تیم ها و گروه ها می توانند از طریق کنفرانسهای صوتی  یا تصویری (که فقط صدای شرکت کنندگان پخش می شود) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.    

تلفیق خدمات گوناگون در یک سیستم واحد: چند سیستم خدماتی متفاوت نظیر GIS، پلیس یکپارچه و کنترل ترافیک هوشمند و گزارشدهی از صحنه یا یکدیگر تلفیق می شوند و تصویر کاملی از حوادث در حال وقوع در اختیار مسئولین قرار می دهند.  سیستم CAD اطلاعات را به صورت ویدئو روی دیواری در اتاق  فرمان نمایش می دهند تا در موارد اضطراری بتوان واکنش بهتر و صحیحتری نشان داد.  

با توجه به اینکه داشتن زیرساخت ارتباطی قوی نقش مهمی در عملکرد مرکز فرمان ایفا می کند، ویژگی های زیر در راهکار  فرمان اضطراری لحاظ شده اند:

·       امکان دسترسی  از چندین نوع پایانه مختلف

·       تلفیق خدمات صوتی، تصویری و داده ای

·       فرمان تصویری در راستای تسهیل تصمیم گیری سریع و هوشمند

·       محافظت کردن، ارائه خدمات و برقراری تماس با نمایندگی هوآوی برای کسب اطلاعات بیشتر