امنیت عمومی

کنترل و امنیت شهری کنترل عمومی امنیت عمومی

 

پلیس و سایر نهادهای امنیتی برای تامین امنیت عمومی به تکنولوژی آنالیز تصویری و ارتباطات هوشمند کامپیوتری نیاز دارند. هوآوی تکنولوژی هایی در این زمینه عرضه کرده است که تاثیر چشمگیر آن در ارتقای عملکرد نیروهای امنیتی به اثبات رسیده است.

 

هوآوی به جمع متخصصان امنیت جهانی پیوسته است نا راهکارهایی برای تامین پیوسته end-to-endامنیت عمومی ارائه نماید. این راهکارها از طریق فرمان همگرا convergent command  و بررسی وحل مشکلات به صورت تصویری visualized dispatching  می توانند زمان پاسخگویی در موارد اورژانسی را کاهش دهد.  با تلفیق پلتفرم های ابری Cloud platforms و تجزیه و تحلیل هوشمند می توان موجب افزایش بازده و تاثیرگذاری اجرای قانون  شد و محیطی امن برای عموم مردم فراهم نمود.

برای افزایش میزان مقرون به صرفگی، می توان راهکارهای هوآوی برای تامین امنیت عمومی را به عنوان بخشی از طرح جامع و گسترده تر "شهر هوشمند" معرفی نمود.