راهکار ارتباطی و نظارت تصویری یکپارچه بر بزرگراه ها

کنترل هوشمند ترافیک ارتباطات و کنترل تصویری یکپارچه بزرگراه ها راهکار ارتباطی و نظارت تصویری یکپارچه بر بزرگراه ها

اپراتورهای بزرگراه معمولا برای احداث بزرگراه ها ، سه روش اصلی دارند: 1. استفاده از تکنولوژیهای اطلاعاتی برای تضمین امنیت و عبور و مرور روان خودروها در بزرگراه، 2. بهبود بازده عملیاتی و 3. کاهش هزینه های عملیاتی.  اما در هنگام اجرای این اهداف معمولا با چالشها و موانع زیر مواجه می شویم:

·       استفاده از چندین شبکه برای جمع عوارض و انتقال آنها و نیز ارائه خدمات صوتی و تصویری. این راهکار نه تنها سبب افزایش مدت زمان اجرای شبکه می شود، یلکه به پیچیده شدن فرایند نگهداری از شبکه می انجامد

·       در سیستم نظارتی ماتریسی آنالوگ، به اشتراک گذاشتن  ویدئوها آسان نیست

·       نقاط دسترسی front-end در امتداد بزرگراه پراکنده اندکه این موجب هدر رفتن و استفاده بیهوده از فیبرهای نوری می شود

در این زمینه، هوآوی خدماتی نظیر  شبکه انتقال یکپارچه، صدای همگرا، مانیتورینگ بین شبکه ای و دسترسی واحد ارائه نموده است که به اپراتورهای بزرگراه ها کمک می کند تا امنیت، بازدهی و اعتبار عملیات خود را افزایش دهند.

راهکار ارتباطی و نظارت تصویری یکپارچه بر بزرگراه های هوآوی مبتنی بر تجربه ایست که هوآوی در زمینه تکنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی کسب نموده است و با همراه کردن این تجارب با پژوهش، به راهکاری برای خودکار نمودن عملیات حمل و نقل دست یافته است. این راهکار از 4 بخش تشکیل شده است:  شبکه انتقال یکپارچه، صدای همگرا، مانیتورینگ بین شبکه ای و دسترسی واحد.

شبکه انتقال یکپارچه

در این شبکه ارتباطی از پروتکل Multiple Spanning Tree Protocol/Internet Protocol (MSTP/IP) استفاده می شود  و قابلیت اطمینان آن 99.999% است. با استفاده از تکنولوژی ایزوله کردن کانال، خدمات جمع آوری عوارض و خدمات صوتی و تصویری بطور جداگانه مدیریت می شوند و به این ترتیب امنیت داده ها و قابلیت اطمینان افزایش می یابد.

خدمات ارتباطی صوتی همگرا

برای ارائه خدمات موردنیاز مراکز جمع آوری عوارض و مانیتورینگ از فناوری تبادل آی پی خصوصی استفاده می شود و به این ترتیب خدمات تماس تلفنی و  داخل اداره (داخلی و فاصله دور)  برقرار می شود. کاربران می توانند با تلفن های آنالوگ، IP و نیز ترمینال های PC Soft با یکدیگر تماس بگیرند.

مانیتورینگ بین شبکه ای

از تکنولوژی xPON برای فراهم کردن دسترسی یکپارچه به دستگاه های جنبی و خارحی در مکانهای گوناگون استفاده می شود، نظیر دستگاه های جمع آوری عوارض، دستگاه های مانیتورینگ ویدئویی، پنلهای اطلاعاتی و دستگاه های جمع آوری اطلاعات.  در این روش کیفیت خدمات تضمین می شود و  با مکان یابی سریع خطاها، هزینه های نگهداری و تعمیرات کاهش می یابد. 

مزیت راهکار ارتباطی و نظارت تصویری یکپارچه بر بزرگراه های هوآوی در این است که سرعت ارائه خدمات افزایش یافته و هزینه های ساخت کاهش می یابد. همچنین  از تمام ظرفیتهای سیستمهای اطلاعاتی فعلی استفاده می شود.