راهکار آموزشی هوآوی، دانش همه جا همه وقت

دانشگاه چابک سازی شبکه های آموزشی راهکار آموزشی هوآوی، دانش همه جا همه وقت

فناوری اطلاعات فقط به معنای رقمی شدن و ذخیره شدن شبکه ها نمی باشد. این امر به مراتب مهمتر می باشد و  به معنای انتقال دانش می باشد.، معنای ارتباط و پرورش همکاری میان دبیر و دانش آموزان، والدین و همچنین مدیران در هر زمان های مختلف و در  هر جایی از جهان هستند. این کار موجب رقابت ملی جوامع و مردم می شود.

با ظهور آموزش آنلاین جوامع و مردم به سرعت تغییر می کنند. و دیگر کلاس آموزش های سنتی کار ساز نیست. هم اکنون آموزش میتواند متناسب با سبک زندگی مردم باشد و همچنین فرصت های جدیدی ارائه کند حتی در بعضی موارد با هزینه کمتری در عصری که هزینه های شهریه بسیار سر سام آور است.

هوآوی متعهد است که برای شما راهکار آموزشی  بیاورد. ما پلهایی برای عبور از تقسیم بندی دیجیتالی و برابری فرصتهای آموزشی  به جهت کمک به ارتقاء کیفیت آموزشی ساختیم. راهکارهای هوآوی برای تحقق به وعده ی " ICT خلاقانه را برای اتصالات آموزشی بهتر ساخته است".

K-12 Education

Smart Cloud Classroom Solution

امروزه دانشجویان به راه های جدیدی نیاز دارند تا بتوانند مشارکت کنند و  همچنین به راحتی مدیریت آموزشی را با استفاده از تکنیک های آموزشی آینده به عهده بگیرند. مانند چالش های :

·         کلاس های آموزشی خسته کننده که تنها به یک دستور العمل وابسته هستند

·         کاغذ و قلم بازتاب واقعی را برای یادگیری ندارند.

·         وجود ابزارآلات آموزشی ICT که برای عمل کردن، استفاده و اداره کردن  بسیار مشکل هستند.

 

راهکار Huawei’s Smart Cloud Classroom  آموزشی پر انرژی و راحتی برای استفاده از کلاس درس را به ارمغان می آورد.

 

·         PI  ( آماده سازی، تفسیر سازی، بازرسی و بهینه سازی)

·         هوشمند ( نمایش، قابل مدیریت، قابل دسترسی در زمان واقعی) تعاملی

·         آگاهی از متن نمونه های  آموزشی

هوآوی عملکرد خلاقانه ای را جهت کمک دهی به دانش آموزان ، دبیران، و والدین به منظور مشارکت در فعالیت های آموزشی ایجاد کرده است.

از پیچیدگی به سادگی

کلاس های درسی سنتی در اطراف سیلوها ساخته شده که  این موضوع باعث  شده استت تدریس به سختی باشد و باعث تجربه آموزشی ضعیف شود. هوآووی می تواند به تفکیک شدن این سیلوها کمک کند و اطلاعات را از تمامی موسسه ها شما بگیرد همچنین میتواند بعضی از مشکلات کلاس های آموزشی محیطی  را برطرف کند که شامل :

·         شبکه های گران چند گانه

·         گونه های مختلفی از تجهیزات باعث یافتن و حل کردن مشکل های سخت می شوند

·         همکاری ضعیف بین کلاس های آموزشی

·         استفاده دشوار سیستم های دستی

تبدیل تدریس غیر فعال به یادگیری فعال

تعامل کلاس ها و آموزش چند رسانه ایی تبدیل به قسمتی طبیعی از آموزش روز به روز شده است. دبیران با استفادده از منبع های ابری گران و تعامل های متنوع برای انگیزه دانش آموزان تدریس غیر فعال را به یادگیری فعال تبدیل کرده اند.

 

 

در یک جای دارد

سیستم منحصر به فرد  کیف هوآووی باعث فراهم آوردن کتابهای درسی ، تکالیف خانگی و تمرینات که  میتواند قابل حمل باشد می شود که با دسترسی یکپارچه به گونه های مختلف پایانه ها و مدیریت امنیتی شبکه ها دستگاه ها ایجاد می شود.

دانش آموزان می توانند به صورت زنده بازخورد های خود را در صورتی که صفحه ی نمایشگر دبیران در وضعیت دانش آموز باشد نشان بدهند و این کار باعث بهبود اثر بخشی و بهره وری آموزشی می شود.

چهار در  یک  classroom cloud

صنعت در ابتدا سیستم چهار در یک را ( محاسباتی ، شبکه، کنترل متمرکز و سیستم HD  ) classroom cloud  همکاری میان عملکرد پنج شاخه را ترویج داد:

·         ثبت کردن

·         ذخیره کردن

·         انتقال دادن

·         تعامل کردن

·         شروع و پخش سیستم مدیریتی

ویژگی های برتر

·         رابط هآ : HDMI, USB, Ethernet, Audio I/O, Wi-Fi and Bluetooth

·         رابط های کنترلی:  Zigbee, USB/RS232, Central Equipment Control (CEC), and USB

·         سیستم عامل:  اندروید

·          نرم افزاری:  سیستم مدیریت شبکه (NMS) ، کنترل مرکزی ،و نرم افزار مدیریت انرژی و محیطی

·        نرم افزار کاربردی: Wi-Fi Protected Setup (WPS), MS Office, browser, Adobe Flash, multimedia player, and interactive or remote classroom software

 

کیفیت آموزشی بخشی از کلاس هوشمند شماست. امروز با هوآوی در تماس باشید.